Group-GTS wenst klanten en medewerkers een succesvol jaar

Dat was 2019 dan. Voor we het goed en wel beseften reden we met z’n allen een nieuw decennium in. Bij Group-GTS willen we toch nog even stilstaan bij het afgelopen jaar – en natuurlijk al een eerste blik werpen op 2020.

Group-GTS – helemaal klaar voor het nieuwe jaar!

Highlights van 2019

Bedankt voor de samenwerking

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: er waait een frisse wind bij Group-GTS. We zetten volop in op een stabiele groei van onze onderneming. Automatisering, professionalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarbij geen holle woorden.

De automatisering bij Group-GTS kreeg in 2019 steeds meer vorm.
Denk maar aan de tracking software voor chassis en trailers of de implementatie van de e-cmr.

Wat professionalisering betreft, kijken we ook met trots terug op tal van MVO-initiatieven waar we het voorbije jaar onze schouders onder mochten zetten. De splinternieuwe dierenambulance voor VOC Neteland en de steun aan lokale sporthelden, om maar twee voorbeelden te noemen.

Verder trok Group-GTS in 2019 resoluut de kaart van het milieu. We weten dat we als transportfirma een flinke ecologische voetafdruk hebben, maar we doen er alles aan om die tot het minimum te beperken. Denk maar aan onze nieuwe LNG-vloot. Omdat het klimaat ons niet koud laat.

Ook onze verhuizing naar Truibroek was een mijlpaal. Vanop onze tijdelijke locatie willen we graag de positieve trend in 2020 verderzetten.

We zijn trots op de groei die we het afgelopen jaar met Group-GTS hebben gerealiseerd. De niet-aflatende toewijding van al ons personeel en de inspirerende samenwerking met onze klanten zijn daarbij van fundamenteel belang geweest. Onze dank is dan ook groot, aan iedereen die met ons samenwerkte en zo bijdroeg aan dit succesverhaal.

Maar het werk is nooit af natuurlijk. Onze ambitie voor 2020? De ingeslagen weg verder verkennen. Blijven inzetten op klanttevredenheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarin kunnen we ons onderscheiden, ook in de toekomst.

Namens de hele Group-GTS wensen we je een succesvol nieuw jaar!