Roadmap
Projects
Team & Contact

The road to sustainabilityOur Group-GTS sustainable journey

The road to sustainability

Als Group-GTS zijn we ons bewust van onze impact op het klimaat en het belang om daarin iets te ondernemen als transportgroep. Continu investeren in de toekomst, is één ding. Daarbij onze sociale verantwoordelijkheid opnemen is nog net iets anders én bovendien een must. Samen met Greenfish legden we enkele ambitieuze doelen vast in een sustainability roadmap.

We willen ons als Group-GTS engageren voor het verminderen van de absolute CO2-uitstoot. En dat met maar liefst 25% tegen 2025. Ambitieus, dat zeker. Echter niet onhaalbaar, mits een goed uitgewerkte strategie.

Sustainability roadmap

Ons actieplan voor een duurzame toekomst

Bewust van de gevolgen van onze activiteiten voor het klimaat, besloten we een ambitieuze duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Deze strategie omvat milieueffecten als een van de pijlers. We willen ons als Group-GTS engageren voor het verminderen van de absolute CO2-uitstoot. En dat met maar liefst 25% tegen 2025.

Ambitieus, dynamisch, flexibel

Samen met Greenfish legden we in dit traject volgende doelstellingen vast als eerste stap CO2-neutraliteit:

  • Verminderen van onze lege kilometers met 5% tegen medio 2022

  • Ervoor zorgen dat 10% van de inkomsten afkomstig is van multimodaal vervoer tegen 2023

  • 100% van onze vloot op 25% alternatieve brandstof te laten rijden tegen 2024

Ambitieus, echter niet onhaalbaar. Niet onbelangrijk te vermelden is dat ons stappenplan een statische conclusie is van een dynamische situatie. De realisatie van emissiereductie zal sterk afhangen van de ontwikkeling van de markt, de opkomst van nieuwe technologieën en de eisen van klanten. We spreken dan ook graag van flexibel actieplan om ons doel zo kostenefficiënt en intelligent mogelijk te bereiken.

Ons ambitieuze Greenfish Reduction Report lees je hier.

Group-GTS sustainability: best practice

Mooi, de rapporten en de theorie ✔️. Daar blijft het natuurlijk niet bij, onze duurzaamheidsdoelstellingen zetten we graag om in praktijk.

Hieronder vind je een greep uit onze initiatieven:

A tree: present for life
Read more >

Next up: Group-GTS hybrid company cars
Read more >

Transport of the future
Read more >

De toekomst is multimodaal & duurzaam 
Read more >

Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Read more >

Multimodal future
Read more >

Meet & greet: the sustainability team

Duurzaam ondernemen is een boodschap die we bij Group-GTS met z’n allen uitdragen. De krijtlijnen voor onze ambitieuze toekomst zetten we uit met een kernteam van sustainability specialisten.

Contacteer ons:

Tom Pauchet
Tom PauchetMultimodal & Sustainability - Manager
Nick Sterckx
Nick Sterckx Business Unit Manager Solutions & Sustainability