MILIEU EN VEILIGHEID

Group-GTS is erg begaan met de veiligheid van alle weggebruikers. We zorgen voor een doorgedreven opleiding en permante evaluatie van de chauffeurs. Door een eigen rijschool en het peterschap voor onze nieuwe werknemers bekleden we ook hier een voortrekkersrol.

Daarnaast staat Group-GTS ook voor duurzaam transport. Wij investeren in het verminderen van onze CO-2 uitstoot en leren onze chauffeurs
op een milieuverantwoorde manier te rijden.

Lees meer over waarom dit zo belangrijk is en ontdek wat jij kan doen!

Eigen rijschool en peterschap chauffeurs

volvo_Milieu & VeiligheidGroup-GTS neemt verschillende initiatieven inzake veiligheid. Voor het opleiden en begeleiden van chauffeurs hebben we een interne rijschool opgericht waarin de vrachtwagenbestuurders een doorgedreven training en rijlessen krijgen, gestoffeerd met instructiefilmpjes, presentaties én een theoretisch en een praktisch examen. Daarnaast krijgen ze een intensieve training in het behandelen van hun voertuig, oplegger en chassis en worden getraind in ladingbeveiliging en het rijden en werken met ADR-materiaal. Pas als een nieuwe chauffeur met glans is geslaagd in alle proeven, gaat hij de baan op, in het begin begeleid door een peter. Dit is een ervaren chauffeur die zijn nieuwe collega tijdens de eerste weken goed ondersteunt en de kneepjes van het vak leert. Tenslotte worden onze chauffeurs permanent geëvalueerd, op gerichte tijdstippen worden ze in de rijschool verwacht voor een aantal bijkomende checks en ook wanneer ze met nieuw materiaal gaan rijden, worden ze hiervoor goed opgeleid.

Rijstijl assistent (boordcomputer)

Milieu & VeiligheidGroup-GTS heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in hoogwaardige boordcomputers in alle vrachtwagens om de efficiëntie te verbeteren. Het biedt de chauffeur en de klant belangrijke voordelen door het garanderen van de optimale route (verkorte rijtijd en verminderd brandstofverbruik), bovendien zorgt het voor meer controle over zijn of haar werk. In ons huidige klimaat is het belangrijk om de kosten onder controle te houden en het brandstofverbruik naar beneden te krijgen. Eén van de meest efficiënte manieren om dit te kunnen realiseren, is het aanpassen van de rijstijl en permanent begeleiden van de chauffeur. Naast het opvolgen van de rijstijl van onze chauffeur is een gepaste opleiding de beste garantie voor een duurzame verandering op lange termijn.

Safety Award

logo safety award klein_Milieu & VeiligheidIn 2016 werd Group-GTS beloond voor zijn continue inspanningen omtrent veiligheid, door het winnen van de prestigieuze Safety Award, uitgereikt door vakblad Transport Media. De vakpers en onze collega’s zijn onder de indruk van ons algemene veiligheidsbeleid,
de doorlopende opleiding van onze chauffeurs, het preventiebeleid en de vele initiatieven die we nemen om veilig weggedrag te verzekeren. Door dit beleid hebben we het aantal schadegevallen gevoelig zien dalen. Bekijk mij!

Lean and Green

logo leanandgreenHet is voor Group-GTS van groot maatschappelijk belang dat er op alle vlakken gestreefd wordt naar duurzaam transport. Niet alleen voor Group-GTS is dit essentieel, ook onze klanten hechten hier een grote waarde aan. De doelstelling was het reduceren van minimaal 20% CO2-uitstoot over maximum 5 jaar. Hierin zijn we bij Group-GTS met vlag en wimpel geslaagd. Door permanent te investeren in het wagenpark en het opleiden en begeleiden van onze chauffeurs, behaalden we intussen ook de Lean and Green Star Award. We willen onze ecologische voetafdruk nog verder verlagen door in de toekomst te blijven inzetten op schone energie. Zo gaan we in de toekomst inzetten op LZV-voertuigen, de zogenaamde eco-combi’s met een afmeting van 25,25 meter en 60 ton MTM en op CNG- en LNG-trucks- (vrachtwagens op gas).
De CNG-truck zorgt voor een fel gereduceerde uitstoot van CO2 en dringt de productie van fijn stof terug tot amper 5%.

Schone energie

Alternatieve-brandstoffen_Milieu & VeiligheidAlternatieve brandstof

Group-GTS neemt deel aan een collectief onderzoeksproject aangaande alternatieve brandstoffen: PL2020. Door te participeren aan dit project wil Group-GTS een voortrekkersrol op zich nemen om de Vlaamse dynamiek richting alternatieve brandstoffen in de sector van het goederenvervoer over de weg te stimuleren.

propere lucht_Milieu & VeiligheidPropere lucht in de haven van Antwerpen

Group-GTS maakt ook deel uit van een algemene campagne van de havengemeenschap om de haven van Antwerpen duurzaam uit te bouwen. De verbetering van de luchtkwaliteit is zo’n gezamenlijke ambitie. Want een duurzame haven met propere lucht daar is iedereen bij gebaat. Door het aantal vervuilende (vracht)wagens te verminderen, dragen ook wij bij tot een gezondere luchtkwaliteit.
Dit initiatief wordt gemonitord door een luchtkwaliteitsonderzoek. De resultaten daarvan zullen in 2018 worden gepubliceerd.

Windmolens

Group-GTS stelt zijn terreinen ter beschikking voor de ontwikkeling en uitbreiding van een windturbinepark.
Op die manier willen we zorgen voor het produceren van lokaal hernieuwbare energie. Op onze site in Tessenderlo werd er reeds een windmolenproject gerealiseerd.