MISSIE & VISIE

Group-GTS waakt over het familiaal karakter van de onderneming en kan dankzij de steun van trouw en gemotiveerd personeel korte beslissingslijnen garanderen.
De durf en wens om continu te investeren in klanten, vloot en magazijnruimtes maakt de groep sterk.
Door hard te werken, alert te blijven, de nodige service en flexibiliteit aan de dag te leggen, wil Group-GTS de oplossing bieden voor al uw transporten en magazijn gebonden vraagstukken. Toonaangevend zijn inzake kwaliteit, veiligheid, automatisatie, duurzaamheid en milieu, dat is het streven en de missie van Group-GTS. Bovendien wordt dit gekoppeld aan een langetermijnvisie die rekening houdt met de actuele economische tendensen.

“DE DURF EN WENS OM CONTINU TE INVESTEREN IN KLANTEN, VLOOT EN MAGAZIJNRUIMTES MAAKT DE GROEP STERK.”