Ook TDS is ingestapt in het verhaal „Lean and Green“

Ook TDS is ingestapt in het verhaal “Lean and Green”. Hierbij engageren wij ons om binnen 5 jaar 20% minder CO² uit te stoten. We zullen hiervoor maatregelen gaan nemen in de toekomst om dit te behalen. Ander punt is dat deze maatregelen ook kostenbesparend moeten zijn. Kortom milieuvriendelijker werken en dit zonder dat het meer kost. (vb. zijn ecodriving, bandenspanning, carpooling, beladingsgraad,….)
Wij zullen al deze maatregelen in kaart brengen en tegen 30/4/15 een plan indienen om de erkenning te kunnen binnenhalen.