Milieu & Veiligheid

Milieu & Veiligheid

Rijstijl assistent (boordcomputer)

Group-GTS heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in boordcomputers in alle vrachtwagens om de efficiëntie te verbeteren.

Deze boordcomputers zijn zeer gebruiksvriendelijk en zorgen voor een continue communicatielijn tussen de chauffeur en de planningsafdeling. Door deze krachtige tool worden vele processen geautomatiseerd. Het geeft de chauffeur belangrijke voordelen door kortere rijtijden en meer controle over zijn werk.

In moeilijke tijden is het belangrijk kosten onder controle te houden en dus brandstofverbruik naar beneden te krijgen. Eén van de belangrijkste manieren om dit te kunnen realiseren, is de rijstijl van de chauffeur aan te passen of te begeleiden.

Naast de opvolging van de rijstijl van uw chauffeur is een gepaste opleiding de beste garantie voor een duurzame verandering op lange termijn.

Windmolens

Group-GTS stelt zijn terreinen ter beschikking voor de ontwikkeling en uitbreiding van een windturbinepark. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat er lokaal meer hernieuwbare energie geproduceerd wordt.

Zowel in Geel als Tessenderlo wordt er op korte termijn een windmolenproject gerealiseerd. 

Lean & green

Het is voor Group-GTS van groot maatschappelijk belang dat er op alle vlakken gestreefd wordt naar duurzaam transport. Niet alleen voor Group-GTS is dit essentieel, ook onze klanten hechten hier een grote waarde aan.

Doelstelling is het reduceren van minimaal 20% CO2-uitstoot over maximum 5 jaar.

Milieubewust en verantwoord ondernemen zijn onderwerpen die in de transportsector steeds belangrijker worden. Group-GTS wil daarom zijn ecologische voetafdruk verminderen en is van mening dat Lean and Green hiervoor de gepaste oplossing is. 

Alternatieve brandstoffen

Group-GTS neemt deel aan een collectief onderzoeksproject aangaande alternatieve brandstoffen: PL2020.

Olie levert vandaag 95% van de energie die wordt verbruikt door de transportsector. Tussen 2009 en 2013 is de vraag naar olie met 21% gestegen. Dit is een bijzonder verontrustend gegeven.

Door te participeren aan dit project wil Group-GTS een voortrekkersrol op zich nemen om de Vlaamse dynamiek richting alternatieve brandstoffen in de sector van het goederenvervoer over de weg te stimuleren.

certificates-footer